Apnabi Autismo Bizkaia lankidetzan ari da Zubiarte eta Ballonti merkataritza-guneekin, pixkanaka autismoa duten pertsonen esperientzia hobe batera egokitzeko

  • Eman beharreko lehen urratsak irisgarritasunaren azterketa eta ebaluazioa eta prestakuntza espezifikoa bisitariekin harreman zuzena dutenprofesionalentzat.

APNABI Autismo Bizkaia elkarteak eta CBRE Iberiak kudeatzen dituen Zubiarte (Bilbo) eta Ballonti (Portugalete) merkataritza-guneetako arduradunek lankidetza hasi dute bi merkataritza-guneetako instalazioak hobeto egokitzeko irisgarritasun kognitiboari eta sentsorialari dagokienez. Lan horiek elkarteko ErrazTEA taldeak egingo ditu, eta autismoaren espektroko nahasmendua (AEN) duten pertsonentzako espazio lagunkoiagoak egitea dute helburu.

APNABIren proposamenak, lehenik eta behin, merkataritza-zentroetako langileen prestakuntzarekin lotutako alderdiak jorratzen ditu, bereziki publikoarekin harreman handiagoa dutenak, kolektibo horri arreta hobea emateko eskubideetan oinarritutako ikuspegiarekin eta estereotipo faltsuak ezabatzetik abiatuta. Bigarrenik, aholkularitzak instalazioen in situ ebaluazioa eskatzen du, irisgarritasun kognitiboaren, seinaletikaren eta abarren arloko behar espezifikoak detektatzeko, alderdi guzti horiek hobetzeko gida gisa balioko duen txosten batean bilduta izateko.

APNABI Autismo Bizkaiaren laguntzarekin, Zubiartek eta Ballontik, Caring for Communities ekimenaren esparruan, CBRE Iberiak ESGren arloan lan egiten du bera presente dagoen erkidegoetan, irisgarritasun unibertsalean aurrera egitea dute helburu, gizarte osoari irekitako espazio gisa, eta, aldi berean, bertan dauden errealitate desberdinak ikusaraztea.

Comments are closed.