Autismoaren espektroko nahasmendua (AEN) duten pertsonen zahartze-prozesuen ezagutzan sakontzen du Apnabik lan-arloan

APNABI Autismo Bizkaiak urteak daramatza heldu-eremuko pertsonen zahartzeari heltzen. Orain arte, ahalegin handiagoa egin da eguneko zentroetako eta etxeetako pertsonengan, oro har, batez besteko adin handieneko pertsonak direlako eta arlo horretan premia handienak dituztenak direla suposatzen delako.

Oraingoan, Enpleguaren arlora zabaltzea erabaki da, modalitate guztietan; izan ere, narriadura goiztiarreko prozesuen kasu zehatzak detektatzen hasi dira, baita erretirotik gertu dauden pertsona batzuk ere. Arlo horretan (AEN eta laneko zahartzea duten pertsonak), ia ez dago ikerketarik eta informaziorik.

Aipatutako zerbitzuetan, baita Enpleguan ere, egindako erantzunaren antzekoa sortu dute. Lehenik eta behin, zahartzeari buruzko egoeraren diagnostikoa: okupazio-zentroaren, enplegu-zentro bereziaren, enplegu lagunduaren eta langabezian dauden pertsonen erabiltzaileen datuak ezagutzea, besteak beste.

Horri esker, alderdi horren argazki doitua eta objektiboa izango da. Aldi berean, ardurapeko profesionalek zahartze goiztiarreko egoerak detektatzeko eta horien jarraipena egiteko barne-tresna bat eraiki dute (esperientziaren eta bibliografia espezifikoaren bidez lortutako informazioan oinarrituta). Tresna horretan, laneko adierazleen, adierazle fisikoen, kognitiboen eta mentalen jarraipena egiten da.

Tresna hori erabiltzea da helburua, hori monitorizatzeko eta aurrerapenari buruzko informazio bizia eta eguneratua izateko, arloko pertsonen bizitza osoan zehar kalitatezko erantzunak eta erantzun integralak emateko.

Tresnaren diagnostiko eta eraikuntza honetan 124 pertsonak parte hartu dute. Aurkitu dugun ondorio garrantzitsuenetako bat da lan egitea, batez ere enplegu lagunduaren modalitatea, zahartzearen eta narriadura goiztiarren ondorioen aurkako “babeslea” dela. Oro har, adin handiagoko pertsonek, lanean denbora gehiago eta ezintasun handiagoa dutenen ehunekoek puntuazio hobeak lortzen dituzte adierazleetan (narriadura txikiagoa) lanean denbora gutxiago daramatenek baino (eta gazteagoak dira, desgaitasun-ehuneko txikiagoak, besteak beste).

Horri esker, administrazioek hobetu eta zabaldu egin behar dituzte autismoa duten pertsonentzako enplegu-politikak, pertsona horien enplegagarritasuna handiagoa eta hobea izan dadin. Hasierako diagnostiko horren eta diagnostiko horretan lortutako informazioaren ondorioz, erakundeak lan-eremuan laguntzen duten pertsonen zahartze-prozesuei laguntzeko zerbitzu bat diseinatu du, APROLABI izenekoa, eta etorkizunean horri buruzko informazioa emango da.

Comments are closed.