Talde profesionalaren tratua, aurten ere APNABIren familien gogobetetzeari buruzko inkestan hobekien baloratutako alderdia

Urrian zehar APNABI Autismo Bizkaiak prozesu berri bat garatu du bere programa eta zerbitzuen erabiltzaile diren pertsona eta familien asebetetze-maila ezagutzeko. Dinamika bi urtean behin garatzen da, eta hau izan da 2020 eta 2021 ekitaldiei dagokiena. Horren bidez, erakundeak eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatean aurrera egin nahi da, betiere pertsona bakoitzaren beharretara egokituta.

Elkartearen asebetetze orokorra 4tik 3,58 puntukoa da gaur egun. Zifra hori 0,10 puntu hobetu da aurreko inkestatik. Era berean, nabarmendu behar da, aurten ere, talde profesionala eta familiek jasotzen duten tratua izan direla balorazio onena jaso duten alderdiak, 4tik 3,67 puntu.

APNABIk beste erakunde batzuekin dituen harremanak (3,41 2021ean eta 3,30 2019an), elkarteak gizartean duen irudia (3,57 eta 3,46, hurrenez hurren) eta familiek elkartean gertatzen denari buruz jasotzen duten informazioa (3,42 eta 3,31 hurrenez hurren) ere nabarmendu behar dira.

Beste muturrean dago balorazio txarrena jaso duen alderdia: familiek AENdun pertsonak programetan edo zerbitzuetan duen parte-hartzeari buruz jasotzen duten informazioa. 4tik 3,34 puntu jaso ditu horretan, zifrarik txikiena. Hala ere, 2019koa baino handiago da (3,29).

Edizio honetan, une horretan bazkide diren 1315 familiei bidali zitzaien galdetegia, eta horietako 298k tresna erabili dute beren iritziak eta iritziak helarazteko. Kopuru hori elkarteko familia guztien %22 da, aurreko inkestan baino 3 puntu gehiago.

COVID-19

2020. eta 2021. urteei dagokien inkestan, COVID-19aren pandemiak eragindako konfinamenduan zehar programek izan duten arretarekin eta egokitzapenarekin lotutako alderdi batzuk sartu dira. Zentzu horretan, balorazio orokorra ere oso positiboa izan da, eta bereziki nabarmendu da zentroek eta talde profesionalak aldi horretan jasotako informazioa, 3,43 puntu jaso baitituzte 4tik. Alderdi baloratuena programen egokitzapena eta jasotako babesa izan da, 3,35 puntu jaso baitituzte. Aipatzekoa da gai horiei buruzko esker on ugari jaso direla.

Comments are closed.