AEN duten pertsonen eta APNABIko familien gogobetetzeak gora egiten jarraitzen du

  • Talde profesionalarekin lotutako alderdiak dira azken 8 urteetako inkestetan gehien baloratu direnak
  • Informazioa eta komunikazioa da azken inkestarekin alderatuta hobekuntza handiena izan duen elementua

APNABI Autismo Bizkaiak prozesu berri bat garatu du 2023ko azaroan eta abenduan eta 2024ko urtarrilean AEN duten pertsonen eta familia bazkideen gogobetetze-maila ezagutzeko. Dinamika bi urtean behin garatzen da, eta hau 2022ko eta 2023ko ekitaldiei dagokiena izan da. Horren bidez, erakundeak eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatean aurrera egin nahi da, betiere pertsona bakoitzaren beharretara egokituta.

Gogobetetze orokorra 4tik 3,59koa da familien kasuan, eta 3,73koa AENdun elkartekideen kasuan. Talde profesionala eta familiek jasotzen duten tratua izan dira azken 4 inkestetan ondoen baloratutako alderdiak (8 urte), 4tik 3,72 punturekin. Elementu hori, gainera, etengabe hazten ari da.

Azpimarratzekoa da inkestaren alderdi guztiek aldeko balorazioa dutela. Oharren atal irekian jasotako mezuen artean, %34k eskerrak ematen dizkie elkarteari eta talde profesionalari. Gainerakoak hobekuntza-planerako kontuan hartzen diren ekarpenak eta iradokizunak dira.

Beste alderdi nabarmen batzuk

Puntuaziorik handiena duten hiru elementuak honako hauek dira: profesionalek inspiratzen duten konfiantza (3,65/4), pertsonek elkartearen programa edo zerbitzuetara jotzen dutenean sentitzen duten gustua (3,63/4) eta taldearen inplikazioa (3,64/4).

Komunikazioarekin eta informazioarekin lotutako alderdiak, hala nola “Elkartean gertatzen denaz jasotzen dudan informazioa” eta “Programa edo zerbitzu bakoitzean parte hartzen duen AEN duen pertsonari buruz ematen didaten informazioa”, izan dira historikoki balorazio txikiena jaso dutenak. Hala ere, nabarmen hobetu dira aurreko inkestekin alderatuta, eta orain 3,44/4 eta 3,42/4 erregistratzen dira, hurrenez hurren, komunikazio-planaren hedapenari esker.

Kontrako muturrean dago balorazio txarrena jaso duen alderdia: berrikuntza bultzatzea (3,36/4). Galdera hori egiten den lehen aldia da, eta, beraz, ezin da konparaziorik egin.

Edizio honetan, une horretan bazkide ziren 1511 familiei bidali zitzaien galdetegia, eta 376 pertsona eta familien erantzunak bildu dira. Zifra hori egungo bazkidetzen %23 da, aurreko inkestan jasotako erantzunak baino puntu 1 gehiago.

Hobekuntza-plana

Inkesta horretatik ekintza-plan bat ondorioztatzen da, indarguneei eusteko eta hobetu beharreko alderdiak lantzen jarraitzeko. Ildo horretan, APNABIk komunikazio garden, positibo, eraginkor eta eskuragarriago batean eragiten jarraitzea proposatu du, baita berrikuntza-planaren hedapena bultzatzea ere. Alderdi baloratuenei eusteko, garapen profesionalean, gaitasunetan eta ezagutzaren kudeaketan inbertitzen jarraituko da.

Era berean, tresna teknologiko bizkorrak garatu eta aktibatu beharko dira, modu partekatuan AEN duten pertsonen eta haien familien beharren kudeaketa hobetzea ahalbidetuko dutenak.

Comments are closed.